ČÍM JE TOTO ŘEŠENÍ TAK UNIKÁTNÍ ?

Pouhých 10,-Kč provozních nákladů měsíčně, při jednorázové investici několika tisíc korun, Vám vyřeší tento problém NAVŽDY !

Tyto neuvěřitelně nízké provozní náklady za vysoušení vlhkosti zdiva jsou možné jen díky fyzikálním zákonům a unikátnímu technickému řešení, které je jednoduché a zároveň velmi účinné.

Účinné řešení spočívá v odvádění vlhkého vzduchu mimo budovu a přisáváním suchého vzduchu z venčí, čímž dochází k postupnému vysoušení vlhkých prostor.

Díky tomu se vyhneme nákladnému odvodnění a izolování základů, nebo podřezávání domu, odpadnou starosti s pořizováním drahých vysoušečů i velkých účtů za spotřebovanou elektřinu při vysoušení zdiva.

Pouhých 10,-Kč měsíčně jsou provozní náklady nového řešení. 

Tišeji a levněji už to opravdu nejde.

 

Čím je toto řešení unikátní ?

Princip je založen na odsávání vlhkého vzduchu  v daném prostoru, kde se vlhkost hromadí a přisáváním venkovního vzduchu, který je výrazně sušší. Suchý vzduch má totiž dost velkou kapacitu na odvádění  vlhkosti  z přilehlého zdiva.

Vhodným technickým řešením zajistíme, že do vlhkého prostoru vstupuje sušší vzduch, než je z něj odváděn. Mezi teplotou vzduchu a jeho schopností jímat vlhkost je vzájemná závislost.

Tímto neustálým odsáváním vlhkého a nasáváním suchého vzduchu zbavujeme zdi v interiéru vlhkosti a tím tak bráníme tvorbě plísní.

Tento fyzikální proces s podporou technického řešení probíhá 24 hodin denně, 365 dní v roce - nepřetržitě.

Díky tomu lze snížit průměrnou relativní vlhkost v daném prostoru o více než 5% měsíčně a udržet tak vlhkost vzduchu na hodnotách pod 70%.

Vedlejším, avšak významným účinkem vysoušení a odsávání vlhkého vzduchu, je i odvádění radonu v místech jeho případného výskytu.

Efektivita této metody spočívá v odsávání vlhkého vzduchu z míst, kde je vlhkost nejvyšší.

Současně s optimálním nastavením odsávacího výkonu, je zajištěno decentní větrání, které zajistí pozvolnou výměnu vzduchu bez nadbytečných tepelných ztrát a nežádoucího víření vzduchu.

S velkou výhodou lze tento systém použít také jako doplněk k ostatním opatřením snižujícím vlhkost. Pokud již máte nucené odsávání napojené na systém provětrávaných dutin v podlahách či stěnách, mnohonásobně to zvýší účinnost tohoto unikátního řešení.